Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

«Ενδοσχολική Επιμόρφωση»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


 
  Θεσσαλονίκη   27 /11 / 2013
  Αρ. Πρωτ  3720
Προς: Εκπ/κούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ταχ. Δ/νση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη

Τ.Κ. : 567 01 ΝΕΑΠΟΛΗ

Τηλέφωνο:2310 – 587149

FAX:         2310-   587633

Πληροφορίες: Σύβακα ΤριανταφυλλιάΘΕΜΑ: «Ενδοσχολική Επιμόρφωση»
            Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας πρόκειται να υλοποιήσει ημερίδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ -  14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ

ΩΡΕΣ
ΑIΘΟΥΣΑ Α΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
8:30-8: 50
Χαιρετισμοί  και ενημέρωση των επιμορφούμενων
9:00-9:45
Artful thinking (έντεχνος συλλογισμός ή μαθαίνω μέσα από την τέχνη). Επιμορφωτές: Αλμπανάκη Ξανθή – Σύβακα Τριανταφυλλιά
Αναγνώριση κειμένου από μια εικόνα ή αρχείο  pdf ή από scanner και μεταφορά του κειμένου σε πρόγραμμα εργασίας κειμένου π.χ. word. Επιμορφωτής:
Τιάκας Ελευθέριος 
Εργαλεία web 2.0:
Wiki. Επιμορφωτής:
Αραμπατζής Γεώργιος
10:00-10:45
Artful thinking (έντεχνος συλλογισμός ή μαθαίνω μέσα από την τέχνη). Επιμορφωτές:
Αλμπανάκη Ξανθή – Σύβακα Τριανταφυλλιά
Αναγνώριση κειμένου από μια εικόνα ή αρχείο  pdf ή από scanner και μεταφορά του κειμένου σε πρόγραμμα εργασίας κειμένου π.χ. word. Επιμορφωτής:
Τιάκας Ελευθέριος
Εργαλεία web 2.0:
Wiki. Επιμορφωτής:
Αραμπατζής Γεώργιος
11:00-11:45
Learning by six thinking hats (ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων π.χ. συμπεριφοράς, πειθαρχίας μαθητών. Επιμορφωτές:
Αλμπανάκη Ξανθή – Σύβακα Τριανταφυλλιά
Αναγνώριση κειμένου από μια εικόνα ή αρχείο  pdf ή από scanner και μεταφορά του κειμένου σε πρόγραμμα εργασίας κειμένου π.χ. word. Επιμορφωτής:
Τιάκας Ελευθέριος
Εργαλεία web 2.0:
Wiki. Επιμορφωτής:
Αραμπατζής Γεώργιος
12:00-12:45
Στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής σκέψης.
 Επιμορφωτές:
Στουγιαννούδης Γεώργιος – Χειμαριού Ελένη

Εργαλεία web 2.0:
Δημιουργία cartoons. Επιμορφωτές:
Αραμπατζής Γεώργιος – Σύβακα Τριανταφυλλιά
13:00-13:45
Στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής σκέψης.
Επιμορφωτές:  
Στουγιαννούδης Γεώργιος – Χειμαριού Ελένη

Εργαλεία web 2.0:
Δημιουργία cartoons.
Επιμορφωτές:
Αραμπατζής Γεώργιος – Σύβακα Τριανταφυλλιά
13:45-15:00 Διάλειμμα
15:00:15:45

Εισαγωγή στα Hot potatoes .
Επιμορφωτής:
 Τερψιάδης Νικόλαος
Εργαλεία web 2.0:
Δημιουργία PREZI.
Επιμορφωτής:
Αραμπατζής Γεώργιος
16:00-16:45

Εισαγωγή στα Hot potatoes.
Επιμορφωτής: 
Τερψιάδης Νικόλαος
Εννοιολογικοί χάρτες. Επιμορφωτής:
Αλμπανάκη Ξανθή
17:00-17:45

Εισαγωγή στα Hot potatoes.
Επιμορφωτής:
 Τερψιάδης Νικόλαος
Εννοιολογικοί χάρτες. Επιμορφωτής:
Αλμπανάκη Ξανθή
18:00-18:45

Ιστοεξερεύνηση. Επιμορφωτής:
Αλμπανάκη Ξανθή
Δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας.
Επιμορφωτής:
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
19:00-19:45

Ιστοεξερεύνηση. Επιμορφωτής:
Αλμπανάκη Ξανθή
Δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας.
Επιμορφωτής:
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
20:00 ΛΗΞΗ

 Παρατήρηση: οι επιμορφωτές είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:
 Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 1-4 θεμάτων. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η ενημέρωση θα γίνει με e-mail. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων η ημερίδα ενδέχεται να επαναληφθεί.
                                                                                                                 Η Διευθύντρια
                                                                                                                                                                 Σύβακα Τριανταφυλλιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...