Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακής Μάθησης
 • Blackboard – Πόροι και εργαλεία για την ψηφιακή μετάβαση και την παράδοση ποιοτικής διδασκαλίας και μάθησης.
 • CenturyTech – Προσωπικά μονοπάτια μάθησης με μικρο-μαθήματα για την αντιμετώπιση των γνωστικών κενών, την κινητοποίηση των μαθητών και την διατήρηση στη μακροχρόνια μνήμη.
 • ClassDojo – Συνδέει καθηγητές με μαθητές και γονείς για την οικοδόμηση τάξεων-κοινοτήτων.
 • Edmodo – Εργαλεία και πόροι για τη διαχείριση τάξεων και την εμπλοκή των μαθητών εξ αποστάσεως.
 • Edraak – Διαδικτυακή εκπαίδευση στην αραβική γλώσσα με εκπαιδευτικούς πόρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • EkStep – Ανοικτή πλατφόρμα εκπαίδευσης με συλλογή εκπαιδευτικών πόρων.
 • Google Classroom – Βοηθά στη σύνδεση, επικοινωνία και οργάνωση τάξεων εξ αποστάσεως.
 • Moodle – Ανοιχτή πλατφόρμα μάθησης με παγκόσμια κοινότητα και υποστήριξη.
 • Nafham – Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης στην αραβική γλώσσα που παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο-μαθήματα σε αντιστοιχία με τα αιγυπτιακά και συριακά Προγράμματα Σπουδών.
 • Schoology – Εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης, της βαθμολόγησης, της συνεργασίας και της αξιολόγησης.
 • Seesaw – Επιτρέπει τη δημιουργία συνεργατικών και διαμοιράσιμων ψηφιακών μαθησιακών χαρτοφυλακίων και μαθησιακών πόρων.
 • Skooler – Εργαλεία για τη μετατροπή του Microsoft Office σε εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Study Sapuri (link is external) – Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης της ιαπωνικής γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου.
Συστήματα για Κινητές Συσκευές
 • Cell-Ed – Μαθητοκεντρική πλατφόρμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, με δυνατότητες χρήσης εκτός σύνδεσης.
 • Eneza Education – Εκπαιδευτικό υλικό για κινητά τηλέφωνα με βασικά χαρακτηριστικά.
 • Funzi – Εκπαιδευτική υπηρεσία για κινητές συσκευές που υποστηρίζει διδασκαλία σε μεγάλες ομάδες χρηστών.
 • KaiOS – Λογισμικό που παρέχει δυνατότητες έξυπνων κινητών τηλεφώνων σε φθηνές τηλεφωνικές συσκευές και ανοίγει πόρτες σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 • Ubongo – Χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συνδεσιμότητα των κινητών συσκευών για να παρέχει ευκαιρίες μάθησης σε αφρικανικές οικογένειες με χαμηλό κόστος και κλίμακα.
 • Ustad Mobile – Πρόσβαση και διαμοιρασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου εκτός σύνδεσης.
Συστήματα για Χρήση Εκτός Σύνδεσης
 • Can’t wait to Learn – Τεχνολογία βασισμένη στην Παιγνιώδη Μάθηση που παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε περιβάλλοντα συγκρούσεων.
 • Kolibri – Εκπαιδευτική εφαρμογή για την υποστήριξη της παγκόσμιας εκπαίδευσης.
 • Rumie – Εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο για τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης για κοινωνίες με λιγότερα προνόμια.
 • Ustad Mobile – Πρόσβαση και διαμοιρασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου εκτός σύνδεσης.
Πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC)
 • Alison – Διαδικτυακά μαθήματα από ειδικούς.
 • Canvas – Δια βίου μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη για εκπαιδευτικούς.
 • Coursera – Διαδικτυακά μαθήματα από διακεκριμένους εκπαιδευτές από γνωστά πανεπιστήμια και εταιρείες.
 • EdX (link is external) – Διαδικτυακά μαθήματα από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • University of the People – Διαδικτυακό πανεπιστήμιο με ανοιχτή πρόσβαση σε ανώτατη εκπαίδευση.
 • Icourses – Μαθήματα κινεζικής γλώσσας για φοιτητές.
 • Future Learn – Διαδικτυακά μαθήματα για την υποβοήθηση της μελέτης μαθητών, την οικοδόμηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και την σύνδεση με ειδικούς.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση
 • Byju’s – Εκπαιδευτική εφαρμογή με μεγάλο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου προσαρμορσένο για διαφορετικές τάξεις και γνωστικά επίπεδα.
 • Discovery Education – Δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι και μαθήματα σχετικά με ιούς και υγειονομικά ξεσπάσματα για διαφορετικά γνωστικά επίπεδα και τάξεις.
 • Geekie – Διαδικτυακή πλατφόρμα στα πορτογαλικά που παρέχει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τη χρήση προσαρμοστικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 • Khan Academy – Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και εξάσκηση στα μαθηματικά, τη φυσική και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως και δωρεάν εργαλεία για γονείς και δασκάλους για την παρακολούθηση της προόδου της προόδου των μαθητών. Διαθέσιμο σε 40+ γλώσσες και σύμφωνο με τα εθνικά σχολικά προγράμματα πάνω από 10 χωρών.
 • KitKit School – Εκπαιδευτική λύση για χρήση σε tablet με περιεκτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει από την προσχολική ηλικία μέχρι τις αρχές του Δημοτικού.
 • LabXchange – Διαδικτυακή πλατφόρμα διαμορφωμένη από χρήστες με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προσφέρει εκπαιδευτικές και διερευνητικές εμπειρίες.
 • Mindspark – Προσαρμοστικό, διαδικτυακό, διδακτικό σύστημα να εξασκηθούν και να μάθουν μαθηματικά.
 • Mosoteach – Εφαρμογή στην κινέζικη γλώσσα που φιλοξενεί διαδικτυακά μαθήματα.
 • OneCourse – Μαθητοκεντρική εφαρμογή που παρέχει εκπαίδευση στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική.
 • Quizlet – Εκπαιδευτικές κάρτες και παιχνίδια για την υποστήριξη της μάθησης πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων.
 • Siyavula – Μαθηματικές και φυσικές επιστήμες σε συμφωνία με τα διδακτικά προγράμματα της Νοτίου Αφρικής.
 • YouTube – Τεράστιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο και εκπαιδευτικών καναλιών.
Εφαρμογές Ανάγνωσης για Κινητές Συσκευές
 • African Storybook – Ανοιχτή πρόσβαση σε εικονογραφημένα παραμύθια σε 189 αφρικανικές γλώσσες.
 • Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa – Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έργα και συλλογές βιβλίων στα ισπανικά για μαθητές και δασκάλους σε σχολεία και πανεπιστήμια.  
 • Global Digital Library – Ψηφιακά παραμύθια και άλλα εργαλεία ανάγνωσης εύκολα προσβάσιμα από κινητές συσκευές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Διαθέσιμα σε 43 γλώσσες.
 • Room to Read – Πόροι για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης για παιδιά και νέους.
 • StoryWeaver – Ψηφιακό αποθετήριο πολύγλωσσων ιστοριών για παιδιά.
 • Worldreader – Ψηφιακά βιβλία και ιστορίες προσβάσιμες από κινητές συσκευές και δυνατότητα υποστήριξης διδασκαλίας της ανάγνωσης. Διαθέσιμο σε 52 γλώσσες.
Συνεργατικές Πλατφόρμες Σύγχρονης Βίντεο-επικοινωνίας
 • Dingtalk – Πλατφόρμα επικοινωνίας που υποστηρίζει βίντεο-κλήσεις, διαχείριση εργασιών και ημερολογίου, παρακολούθηση παρουσίας και άμεσα μηνύματα.
 • Lark – Πλατφόρμα επικοινωνίας διασυνδεδεμένων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων chat, ημερολογίου, δημιουργία και αποθήκευση σε cloud στα ιαπωνικά, κορεάτικα, ιταλικά και αγγλικά.
 • Hangouts Meet – Βίντεο-κλήσεις ενσωματωμένες με τα εργαλεία της σουίτας της Google.
 • Teams – Υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό του Microsoft Office. Αντάλλαξε μηνύματα, οργάνωσε συναντήσεις, κάνε κλήσεις και άλλες συνεργατικές λειτουργικότητες.
 • Skype – Βίντεο και απλές κλήσεις με ήχο, chat και άλλες συνεργατικές λειτουργικότητες.
 • Zoom – Πλατφόρμα cloud για βίντεο και απλές κλήσεις, συνεργασία, chat και webinars.
Εργαλεία για Δασκάλους για δημιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
 • Thinglink – Εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικών εικόνων, βίντεο και άλλους πολυμεσικούς πόρους.
 • Buncee – Υποστηρίζει τη δημιουργία και το διαμοιρασμό οπτικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων πλούσιων σε πολυμεσικό περιεχόμενο, εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων και παρουσιάσεων.
 • EdPuzzle – Λογισμικό δημιουργίας βίντεο-μαθημάτων.
 • Kaltura – Εργαλεία διαχείρισης και δημιουργίας βίντεο με δυνατότητες ενσωμάτωσης σε ποικίλα συστήματα διαχείρισης μάθησης.
 • Nearpod – Λογισμικό για τη δημιουργία μαθημάτων με ενημερωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες αξιολόγησης.
 • Pear Deck – Σχεδιασμός πλούσιου διδακτικού περιεχομένου με ποικίλες δυνατότητες ενσωμάτωσης.
 • Squigl – Πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου που μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο ή το κείμενο σε βίντεο κινουμένων σχεδίων.
Εξωτερικά Αποθετήρια Λύσεων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 • Brookings – Κατάλογος με σχεδόν 3.000 εκπαιδευτικές καινοτομίες. Δεν είναι όλες λύσεις για εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά πολλές από αυτές προσφέρουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Common Sense Education – Συμβουλές και εργαλεία για την υποστήριξη σχολείων που είναι κλειστά και μεταβαίνουν σε διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση από το σπίτι.
 • Commonweatlh of Learning – Κατάλογος πόρων για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σχολεία και πανεπιστήμια, δασκάλους, γονείς και μαθητές που βοηθούν στη μάθηση για όσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά.
 • Education Nation – Οι σκανδιναβικές χώρες άνοιξαν δωρεάν τις εκπαιδευτικές τους λύσεις για τον υπόλοιπο κόσμο, υποστηρίζοντας δασκάλους και μαθητές για το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
 • Global Business Coalition for Education – Κατάλογος πλατφόρμων ηλεκτρονικής μάθησης, διαμοιρασμού πληροφορίας και επικοινωνίας.
 • Keep Learning Going – Εκτενής κατάλογος δωρεάν εργαλείων, στρατηγικών, συμβουλών και βέλτιστων πρακτικών για τη διαδικτυακή διδασκαλία από ένα συνασπισμό εκπαιδευτικών φορέων από τις ΗΠΑ. Συμπεριλαμβάνει περιγραφές πάνω από 600+ ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων.
 • UNHCR – Ένας εκτενής κατάλογος πάνω από 600 λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την υπηρεσία προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών.
Πηγή: unesco

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...