Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Δημιουργήστε τα δικά σας ψηφιακά σενάρια στο ΙΕΠ

 

Η Πλατφόρμα «Αίσωπος» θα ανοίξει στην εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα Πέμπτη 09/07/2015 και ώρα 17:00. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλλει ένα (1) ψηφιακό διδακτικό σενάριο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους. Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Οδηγίες Συγγραφής Σεναρίων

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες συγγραφής σεναρίων πατώντας εδώ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Σεναρίων

Διαβάστε τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα βαθμολογηθούν όλα τα σενάρια, πατώντας εδώ.

Είσοδος στην πλατφόρμα εδώ

Δείτε ένα παράδειγμα σεναρίου εδώ

 Η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για υποβολή διδακτικών σεναρίων είχε γίνει με την παρακάτω εγκύκλιο:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                        Μαρούσι, 17/06/2015
Αρ. πρωτ.: 4528 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σας αποστέλλουμε συνημμένα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την οποία η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν ένα (1) ψηφιακό διδακτικό σενάριο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας ευθύνης σας ενυπόγραφα.
Η εκπόνηση, υποβολή, αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων εξ’ αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης «ΑΙΣΩΠΟΣ» που θα έχει αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Π. Στην Πλατφόρμα θα βρίσκονται αναρτημένες οι προδιαγραφές εκπόνησης των σεναρίων (κριτήρια
αξιολόγησης) που έχουν τεθεί από το Ι.Ε.Π. καθώς και μεγάλο πλήθος δειγματικών σεναρίων που θα έχουν εκπονηθεί από το Ι.Ε.Π., στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών – δημιουργών.
Η Πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση : http://aesop.iep.edu.gr/. Η πρόσβαση για εγγραφή και χρήση θα είναι δυνατή από τις 8 Ιουλίου 2015 στις 12:00.
Η διάρκεια εκπόνησης – υποβολής ορίζεται από 8 Ιουλίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...