Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Εικονικό μουσείο αφιερωμένο στην Παναγία (με power point)


Η προσέγγιση της χριστιανικής τέχνης μπορεί να υποστηριχτεί άριστα μέσα από πολυμεσικά περιβάλλοντα. Με τη χρήση εικόνων ο μαθητής δημιουργεί σαφείς παραστάσεις, τις οποίες και διατηρεί εφόσον κατά το χρόνο λήψης τους είχε προκληθεί ζωηρό ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η εποπτεία. 
Μέσα από τη δραστηριότητα κατασκευής εικονικού μουσείου στο μάθημα των θρησκευτικών οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες αρχιτεκτονικής, αισθητικής, μουσειολογίας και γεωμετρίας ενώ παράλληλα μαθαίνουν να λειτουργούν ως επισκέπτες ενός μουσείου που σέβονται τον χώρο αλλά και κανόνες συμπεριφοράς και συνεργασίας ώστε να καταλήξουν σε ένα κοινό τέχνημα. Η προετοιμασία πριν την επίσκεψη για ένα πραγματικό μουσείο σημαίνει στοχασμό, παρατήρηση, διάλογο, σεβασμός στους συμμαθητές και τις ιδέες τους, προσαρμογή στη χρονική διάρκεια των ποικίλων δραστηριοτήτων. Η προετοιμασία για το μουσείο δε πρέπει να επικεντρώνεται βέβαια μόνο στο περιεχόμενο αλλά κυρίως στη μέθοδο της «συλλογικής συμμετοχής». Με τη δραστηριότητα αυτή πέραν λοιπόν της όποιας στοχοθεσίας για εξοικείωση με την τεχνολογία, απώτερος σκοπός υπήρξε και η προετοιμασία για την αληθινή επίσκεψη μας στο Εκκλησιαστικό Μουσείο αλλά και σε άλλα μουσεία. 
Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στην Παναγία και έχει επιλεχθεί το λογισμικό power point γιατί η εφαρμογή είναι απλή και δημοφιλής ενώ παράλληλα δεν αξιοποιούνται πολλές από τις δυνατότητες που έχει αυτό το λογισμικό. Το ηλεκτρονικό μουσείο μπορεί να πάρει μία πιο ιδιαίτερη μορφή χωρίς να είναι απαραίτητα διαδικτυακό. Οι νεότερες εκδόσεις (2010, 2013) δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλών εφαρμογών ώστε η παρουσίαση να δίνει την αίσθηση τρισδιάστατης απεικόνισης. Δουλέψαμε λοιπόν στο εργαστήριο πληροφορικής και στην τάξη, δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και έγιναν οι πρώτες προσπάθειες. 
Τώρα οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Μπράβο στο μαθητή για την εργασία του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...