Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Πολυβίου Ι. Στράντζαλη, Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918): Οι εγκύκλιοι της Μ. Πρωτοσυγκελλίας του Οικουμενικού ΠατριαρχείουΣυγγραφέας: Πολύβιος Ι. Στράντζαλης
Εκδότης: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλης
ISBN: 978-960-9533-48-5  Έκδοση:  2014
Σελίδες: 208
 
Πλήρης τίτλος του βιβλίου: Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918): Οι εγκύκλιοι της Μ. Πρωτοσυγκελλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Πρόλογος                                                                                                                  9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1918
1.    Η Αυτοκρατορία στις παραμονές του Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου…………………………………………………………………………………13
2.    Η εμπλοκή της Αυτοκρατορίας στον Πόλεμο…………………………………….16
3.    Η πολιτική των Νεότουρκων κατά τη διάρκεια του Πολέμου………………………………………………………………………………..18

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1918
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1918
1.    Οι κοινότητες και τα σχολεία    …………………………………………………......31
2.    Ζητήματα λειτουργίας των Σχολείων………………………………………….......37
2.1.   Σχολικοί τύποι – Αριθμός σχολείων – Μαθητές………………………........37
2.2.   Έναρξη του σχολικού έτους και εγγραφές – μετεγγραφές – κατατάξεις……………………………………………………………………......45
2.3.   Δίδακτρα………………………………………………………………….…........53
2.4.   Επίσημα βιβλία των σχολείων……………………………………….….........55
2.5.   Αναλυτικά Προγράμματα  -  Ωρολόγια Προγράμματα……………..........57
2.6.   Εξετάσεις - Βαθμολογία - Μεταξεταστέοι………………..............................67
2.7.   Ενδεικτικά – Απολυτήρια  ……………………………………………….........70
2.8.   Σχολική υγιεινή      ………………………………………………………..........71
2.9.   Προσκοπισμός……………………………………………………………...........72
2.10.                    Διδακτικό προσωπικό…………………………………………….........74
3.    Προβλήματα λειτουργίας των σχολείων την περίοδο του Πολέμου………………………………………………………………………...79
3.1.   Κτιριακά προβλήματα εξαιτίας των επιτάξεων …………………...79
3.2.   Επιστράτευση ανδρών………………………………………………….80
3.3.   Οικονομικά προβλήματα  ……………………………………………..80
Αντί επιλόγου           ……………………………………………………………...83
Παράρτημα   ……………………………………………………………………....85
Αρχειακό Υλικό…………………………………………………….………….....172
Summary………………………………………………………………...................189
Βιβλιογραφία……………………………………………………….…………......191
Από το ιστολόγιο του κ. Π. Στράντζαλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...