Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη

Η Α.Θ.Π.
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ 22α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013


     
 
Κορυφώνονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ὁ ὁποῖος φθάνει στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη τὴν 22α Ὀκτωβρίου 2013, γιὰ νὰ συμμετάσχῃ στὶς ἐκκλησιαστικὲς τελετὲς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ
πολιούχου καὶ προστάτου τῆς ἀπὸ εἴκοσι αἰώνων ἱδρυμένης ὑπὸ τοῦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἱστορικῆς πόλεως τῆς ἑλληνικωτά-της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Προηγήθη, ἀπὸ ἱκανοῦ χρόνου ἡ πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΥ πρὸς τὸν προκαθήμενο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Παναγιώτατος Πατριάρχης θὰ συνοδεύεται ἀπὸ πέντε Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι Ἱεράρχες προέρχονται ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Πατριαρχείου μας καὶ ἄλλοι ὀκτὼ ἐκ Μητροπόλεων τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου θὰ γίνῃ τὴν ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στὶς 6.30 μ.μ. στὴν εἴσοδο τοῦ προαυλείου χώρου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς ὁμωνύμου ὁδοῦ. Στὸν Παναγιώτατο καὶ κατὰ τὴν ἄφι-ξή του θὰ ἀποδοθοῦν τιμὲς Ἀρχηγοῦ Κράτους. Συγχρόνως θὰ λάβῃ χώρα καὶ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Τριχερούσας, ποὺ φυ-λάσσεται στὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στὴν ὡραία καὶ ἱστορι-κὴ αὐτὴ τῆς ὑποδοχῆς καὶ τῆς Δοξολογίας ἐκδήλωση καλεῖται νὰ συμμετάσχῃ ὁ εὐσεβὴς καὶ παραδοσιακὸς λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης.
Παναγιώτατος Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων θὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τὴν ἑπομένη κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 26ης Ὀκτωβρίου θὰ προεξάρχῃ τῆς πολυαρχιερατικῆς Λειτουργίας στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Ὡσαύτως θὰ παραστῇ σὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖ-ες διοργανώνονται πρὸς τιμὴ τῆς Παναγιότητός του, ὅπως στὸ Ὑπουργεῖο Μα-κεδονίας-Θράκης, στὴν Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας, στὸ Δῆμο καὶ στὰ Πανεπιστήμια καὶ σὲ Σχολεῖα.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...