Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Ιησού εσύ...

Ίησοῦ, πού εἶσαι ἡ καταπληκτική καί ὑπέρκαλη ὡραιότης, σέ δοξολογῶ, γιατί ἔχεις συγχρόνως θέληση καί δύναμη εὐεργετική. 
Ίησοῦ, πού εἶσαι ἡ ἀληθινή ὁδός, ή πεντακάθαρη ἀλήθεια καί ή εὐτυχισμένη ζωή, σ΄εὐχαριστῶ γιατί μέ ὀδήγησες στό Φῶς τῶν θείων καί ζωοπαρόχων λόγων σου.
Ίησοῦ πού ἀνοίγεις τήν καρδιά σου σ΄αὐτούς πού χτυπούν, μέ λύπη μου,  σοῦ λέω ὅτι ποτέ δέν ἄνοιξα τήν καρδιά μου νά μπεῖς μέσα.
Ίησοῦ, πού καθάρισες μ΄ἔνα σου λόγο τούς δέκα λεπρούς, σοῦ λέω ὅτι καί έγώ εἶμαι λεπρός καί ἔχω άνάγκη νά καθαριστῶ, ξεχωριστά μάλιστα ἀπ΄τά κρυφά ἀμαρτήματά μου.
Ίησοῦ, ἐσύ πού τήν ἁμαρτωλή γυναίκα τήν μετέπλασες σέ  ἁγνή παρθένο, προφύλαξέ με ἀπό τό ἁμάρτημα αύτό.
Ίησοῦ, πού βαφτίστηκες στά νερά τοῦ Ίορδάνη, δός μου δάκρυα μετανοίας γιά νά πλύνω τίς ἁμαρτίες μου.
Ίησοῦ, πού εἶσαι ἡ ζωοποιός καί γλυκύτατη ζεστασιά, ζέστανέ με τόν ψυχραθέντα.
Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...