Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ναϊτες ιππότες. Οι τραπεζίτεςτης μεσαιωνικής Ευρώπης

Η ίδρυση των πρώτων μεσαιωνικών τραπεζών ανάμεσα στον 10ο και στον 12ο αιώνα.

του ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΦΑ

Για την περιγραφή του τραπεζικού συστήματος της οργάνωσης των Ναϊτών ιπποτών είναι απαραίτητη αρχικά μια γενική αναφορά στους πιστωτικούς οίκους της Δυτικής Ευρώπης και στη λειτουργία τους την εποχή που ονομάζεται μέση μεσαιωνική περίοδος. Στόχος αυτής της συνοπτικής περιγραφής είναι να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο γενικός τρόπος σύστασης και λειτουργίας των τραπεζών εκείνης της περιόδου και κατ’ επέκταση ο τραπεζικός οίκος που διατηρούσε η οργάνωση, ο οποίος ήταν η κύρια πηγή των κεφαλαίων που ήταν απαραίτητα για την επιβίωσή της.
Στη χρονική περίοδο του μέσου Μεσαίωνα, και κυρίως ανάμεσα στον 10ο και στον 12ο αιώνα, κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες τράπεζες στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες με το πέρασμα των αιώνων θα αναπτυχθούν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Ο θεμέλιος λίθος για τη σταδια­κή ανάπτυξη των πρώτων τραπεζών ήταν οι έμποροι, μέσω των οικονομικών συναλλαγών των οποίων αρχίζουν να συστήνονται οι πρώτες τραπεζικές εταιρείες. Ως την ολοκλήρωσή τους μεσολάβησαν τρία κύρια στάδια μετάβασης, που προσδιόρισαν βαθιά την όλη διαδικασία. Πρώτο στάδιο ήταν εκείνο της ίδρυσής τους από ένα και μόνο άτομο (δηλαδή τον έμπορο), με τη μορφή τραπεζικής επιχείρησης. Στο δεύτερο στάδιο οι τράπεζες μετασχηματίζονται πλέον σε εταιρικού τύπου, με την πρόσθεση των μελών της οικογένειας του εμπόρου –που ήταν μόνον πρώτου συγγενικού βαθμού–, τα οποία θα προσδιορίζονται ως κύρια εταιρικά μέλη. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο η τράπεζα, με τη μορφή πια της εταιρείας, στους βασικούς εταίρους της δεν θα περιλαμβάνει πλέον φυσικά πρόσωπα με στενούς συγγενικούς δεσμούς αλλά επενδυτές με ισχυρά οικονομικά ερείσματα, με αποτέλεσμα την ογκώδη αύξηση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Πηγή: www.istoria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...