Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα εξ' αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο: Θρησκεία - Εκπαίδευση - Πολιτισμός

Στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιείται νέο Πρόγραμμα εξ' αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο: Θρησκεία - Εκπαίδευση - Πολιτισμός και αποτελείται από έξι (6) ενότητες.
Μπορείτε να επισκεφτείτε το πρόγραμμα και να δείτε λεπτομέρειες του στην ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=50515&menu=general.
Επίσης, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ' αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα και το εξωτερικό φορείς.
Το Πιστοποιητικό αυτό θα είναι χρήσιμο για τους Εκπαιδευτικούς, Ιερείς, θεολόγους  και   όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιμορφωτικό πιστοποιητικό σε θέματα θρησκείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού και αποτελεί στοιχείο αξιοποιήσιμο στην αξιολόγησή τους. Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...