Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Πρόσβαση μαθητών σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου (Θεσμικό πλαίσιο)

 
Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) με τη ραγδαία εξάπλωσή τους και τις ισχυρές δυνατότητες αλληλεπίδρασης που παρέχουν, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και συμμετοχή. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση των ευρέως γνωστών, δημόσιων κοινωνικών δικτύων θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση τους από ανήλικους.
Ειδικότερα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση δημοσίων κοινωνικών δικτύων εκτός του ότι μπορεί να αντιβαίνει τους κανόνες χρήσης που θέτουν οι ίδιες οι εταιρείες (π.χ. απαγόρευση εγγραφής για χρήστες κάτω των 13 ετών), δημιουργεί τα παρακάτω σοβαρά προβλήματα ασφάλειας:
 
Αδυναμία των γονέων να ελέγξουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, αν τα παιδιά έχουν πρόσβαση από τη σχολική τάξη. Το γεγονός αυτό φέρνει τους γονείς σε δύσκολη θέση όταν προσπαθούν να απαγορεύσουν την είσοδο στα παιδιά του δημοτικού σε κοινωνικά δίκτυα, εφόσον η χρήση τους μπορεί να θεωρηθεί ότι νομιμοποιείται από τα σχολεία.
Πιθανότητα κλοπής προφίλ από τους υπολογιστές των σχολείων και ακολούθως παρενόχλησης και εκφοβισμού, με σοβαρό αντίτυπο στον ψυχισμό των παιδιών θυμάτων, με πιθανό αποτέλεσμα ακόμη και την περιθωριοποίησή τους.
Με την ψευδή χρησιμοποίηση στοιχείων όπως η ηλικία, τα παιδιά ξεκινούν τη διαδικτυακή τους ενασχόληση λανθασμένα και χωρίς κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πολιτικής, Διαχείρισης και Δεοντολογίας Περιεχομένου του ΠΣΔ, για την προστασία των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την έκθεσή τους σε σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, η πρόσβαση μέσω των λογαριασμών του ΠΣΔ των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικά δίκτυα, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, δεν θα παρέχεται ανεξέλεγκτα.
Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας μπορούν να ζητούν εγγράφως με αίτημά τους προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προσδιορισμένη χρονικά πρόσβαση σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα αυτή.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών μέσα από το σχολείο, μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανάλογες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει σε ένα ασφαλές πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και οι οποίες ενσωματώνουν την πλειοψηφία των λειτουργιών των κοινωνικών δικτύων, όπως:
 
Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης και Ιστολογίων (http://blogs.sch.gr) για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://e-learning.sch.gr) για το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου, που επιπλέον ενσωματώνει δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης.
 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τάξης (http://eclass.sch.gr) για την υποστήριξη και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Υπηρεσία Διαμοιρασμού Εκπαιδευτικών Βίντεο (http://vod.sch.gr) καθώς και ανταλλαγής απόψεων και σχολιασμού.
  Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων και Τηλεκπαιδεύσεων (http://conf.sch.gr).
  Για την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, όπως καλές πρακτικές, οδηγίες ασφαλούς χρήσης, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, κλπ. τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στον Ενημερωτικό Κόμβο του ΠΣΔ για το Ασφαλές Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr, σημαντικό μέρος του περιεχομένου του οποίου έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (www.saferinternet.gr), καθώς και στην ενημερωτική σελίδα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΔΒΜΘ http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx .
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, επεκτείνεται η ισχύς της εγκυκλίου 14880/Λ/4.2.2011 και για την εγγραφή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο http://register.sch.gr/students,http://internet-safety.sch.gr)

Αναδημοσίευση από http://www.alfavita.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...