Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα για την "Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας"

Ανάμεσα στις περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών η Ελληνική Γραφή και τη Μουσική της Αρχαιότητας συνιστούν πεδία ερευνητικής δράσης που θεραπεύονται στην Ελλάδα μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.
Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τα πορίσματα των μελετών και οι προσφάτως αποκτηθείσες γνώσεις να μην έχουν επαρκώς διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία και ιδιαιτέρως στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα "Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας" σχεδιάστηκε για να παρέχει εκπαιδευτικές-πολιτιστικές δράσεις που στοχεύουν στην άμεση μετάδοση της νέας γνώσης στην κοινωνία, με πρώτους αποδέκτες τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε, μέσω της διάδοσης των πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας και της προβολής τους στο κοινό, να ενισχυθεί το ενδιαφέρον, πρωτίστως των νέων, προς αυτές τις ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών, ως φορέων έκφρασης και παράδοσης πολιτισμού. Επιτελείται, έτσι, στο Πανεπιστήμιό μας, υψηλής προστιθέμενης αξίας εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.

Σκοποί

 • Ενίσχυση της έρευνας στους τομείς της ελληνικής γραφής και μουσικής της αρχαιότητας
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους παραπάνω τομείς με κάθετες δράσεις προς την κοινωνία

Απευθύνεται σε:

 • Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ομάδες ενηλίκων με ενδιαφέρον προς τα εν λόγω αντικείμενα και γενικότερα προς τις ανθρωπιστικές σπουδές

Δράσεις

 • Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγράμματα, που αναφέρονται, στα δύο ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα θα μπορούν να πραγματοποιούνται σε χώρους του Πανεπιστημίου και σε χώρους των εκπαιδευομένων (κυρίως σχολεία). Τα προγράμματα θα προσφέρουν δυνατότητες ευέλικτης παιδαγωγικά προσέγγισης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των μαθητών ανά επίπεδο σπουδών και ανά τάξη αφενός, και αφετέρου των ενήλικων εκπαιδευομένων σύμφωνα προς το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα, τις κατευθύνσεις, και την ηλικία τους. Χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υλικού είναι η διαθεματικότητα, ως προς τη φιλοσοφία στο σχεδιασμό του. Η εκπαίδευση θα παρέχεται επί τη βάσει της σχολικής διδακτέας ύλης την οποία θα προεκτείνει, διευρύνει και συνθέτει, εμπλουτίζοντάς την με σύγχρονη επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση περισσοτέρων του ενός επιστημονικών κλάδων.  Έτσι, η διδασκόμενη ύλη στο μάθημα των Ελληνικών επί παραδείγματι, μέσα από την διδακτική της «διαθεματικότητας», διασυνδέεται με την Ιστορία της Επιστήμης και της Τέχνης, τα Μαθηματικά, την Παπυρολογία, την Παλαιογραφία, τη Φιλοσοφία.
 • Έρευνα

Παράλληλα θα ενισχύεται το ερευνητικό έργο με αντικείμενα την παπυρολογία και της αρχαιομουσικολογία, με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την αρχαία γραφή (με έμφαση στην παπυρολογία και την επιγραφική) και για τη μουσική (με έμφαση στις παραστάσεις της εικονογραφίας και τα μουσικά όργανα). Η δημιουργία των ανωτέρω βάσεων δεδομένων θα έχει αντίκτυπο και στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς θα εμπλουτίζει συνεχώς το εκπαιδευτικό υλικό και θα επικαιροποιεί την διδασκόμενη ύλη.

 Τα 18 ωριαία εκπαιδευτικά προγράμματα (8 με άξονα την ελληνική γραφή και 10 με αναφορά στην αρχαιοελληνική μουσική) διεξάγονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης της Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.agm.phil.uoa.gr/ekpaideytika-programmata.html). Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων παρουσιάζονται στους μαθητές αυθεντικοί πάπυροι (τόσο παπύρινοι κώδικες όσο και παπύρινοι κύλινδροι) και πρωτότυπες μεμβράνες (περγαμηνοί κύλινδροι και περγαμηνοί κώδικες) με ελληνική γραφή, πιστά αντίγραφα σημαντικών παπύρων και μεσαιωνικών χειρογράφων, των οποίων τα πρωτότυπα βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και υλικά και όργανα γραφής (αυθεντικά και ανακατασκευασμένα) αλλά και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιστημονικά τεκμηριωμένες ανακατασκευές αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ομάδες 40-60 μαθητών από ειδικευμένους εισηγητές. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά μέσα να μπορούν να μετακινούνται, προκειμένου τα εκπαιδευτικά προγράμματα να αναπτύσσονται και στους χώρους των σχολείων, στις περιπτώσεις που οι μαθητές θα αδυνατούν να  προσέλθουν στο χώρο του Πανεπιστημίου.
 

2 σχόλια:

 1. Τα προγράμματα όπως είδα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.agm.phil.uoa.gr/
  όχι στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχετε δίκιο κι ευχαριστώ για την επισήμανση γιατί δεν ήμουν αρκετά κατατοπιστική. Η¨"Πηγή" αναφερόταν στην ιστοσελίδα που είδα την πληροφορία. Ελπίζω τώρα με την προσθήκη που έκανα να μην προκαλέσω άλλη σύγχυση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...