Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Έρευνα με ερωτηματολόγια για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Κανονισμού 1083/2006 (Άρθρο 48, παράγραφος 3), η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ Α.Ε. το έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ)».
Ως προς την εκπόνηση του Παραδοτέου Δ’ «Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ», , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, προκύπτει η ανάγκη διεξαγωγής έρευνας πεδίου «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής».
Το υπουργείο καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς  για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έως τις 13/03/2013 μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και των παρακάτω συνδέσμων:   

http://yourview.sch.gr/evaluation-espa/primary-edu/ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 και
http://yourview.sch.gr/evaluation-espa/secondary-edu/ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείσθε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση evaluation.neosxoleio@gmail.com
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...