Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί το οικολογικό πρόβλημα είναι και ηθικό; Ένα διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας στα Θρησκευτικά της Γ΄ Λυκείου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών


Η πρόταση αυτή αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση, που εφαρμόσθηκε στη Γ΄ τάξη του Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών με άξονα τη θεματική «Η Εκκλησία και το Οικολογικό Πρόβλημα». 
Στόχος υπήρξε η καλλιέργεια διαπολιτισμικής και οικολογικής συνείδησης με την συνδυασμένη χρήση των Τεχνολογιών ώστε να αναπτυχθεί μία πολυαισθητηριακή αντίληψη των μαθητών για το τι σημαίνει οικολογικό πρόβλημα και οι σχέσεις που προκύπτουν με άλλες πτυχές της ζωής. Στη διδακτική παρέμβαση προτείνεται η αξιοποίηση κατάλληλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, εξοικείωση με την ενασχόληση της Βίβλου και των λεξικών μέσα από το internet, βιωματικές και διαθεματικές  δραστηριότητες. Εμπλεκόμενες επιστήμες είναι η Πληροφορική, η Μυθολογία και η Περιβαλλοντική Αγωγή.
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα  η ένταξη της τεχνολογίας αποτελεί βασική συνιστώσα όχι όμως μόνο για να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες αλλά η ένταξή τους να έχει σαν συνέπεια την  αποτελεσματικότερη μάθηση (learning processing) και την  εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (knowledge-skills), που πλέον είναι απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
Οι μαθητές/τριες εξασκούνται στην επεξεργασία πηγών και κειμένων, βρίσκουν τις κατάλληλες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να τις επεξεργαστούν και να τις παρουσιάσουν. Οι σύγχρονες διδακτικές εφαρμογές των ΤΠΕ υποστηρίζουν ακριβώς αυτή την εποικοδομητική μάθηση. 
Στους στόχους της παρέμβασης συγκαταλέγονται η συνειδητοποίηση της ουσίας του προβλήματος (ηθικό), αφού η καταστροφή ή η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άμεσα με το ήθος των ανθρώπων και αποτελεί ευθύνη τους καθώς και καταγραφή των κινδύνων για το περιβάλλον και προτάσεις μέτρων για την προστασία του. Αναλυτικότερα το σενάριο απαρτίζεται από τα εξής :
Ηθική και Οικολογία/ Γιατί το οικολογικό πρόβλημα είναι και ηθικό. Εξοικείωση των μαθητών με τα κείμενα της Βίβλου (103ο Ψαλμό, Ο Δημιουργός και Συντηρητής του Σύμπαντος) και τα ηλεκτρονικά λεξικά μέσω των υπολογιστών.
Διαθεματική προσέγγιση/Οικολογία και Μυθολογία. Με αυτή την προσέγγιση επιχειρείται η εμπλοκή των μαθητών στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών κειμένων και συγκεκριμένα στο χώρο της μυθολογίας(μύθο του Ερυσίχθονα).
Διαθεματική/Βιωματική εφαρμογή. Ενασχόληση με πολυμεσικές εφαρμογές όπως τον ψηφιακό χάρτη μέσω στατιστικής προσομοίωσης http://www.breathingearth.net και το διαδραστικό χάρτη μέσω της StatPlanet: http://www.sacmeq.org/statplanet/. Μία σύντομη οπτική εξερεύνηση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ) από την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 2009 χάρη σε διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα. Στη τη συνέχεια τα παιδιά παίρνουν μέρος σε ένα ενδιαφέρον διαδραστικό παιχνίδι για το περιβάλλον μέσω της διεύθυνσης http://www.fieldmuseum.org/thisoldhabitat/game1.htm για να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν τη συνεκτική σχέση μεταξύ ανθρώπινων ενεργειών και επιπτώσεων στο φύση.
Βιωματική δραστηριότητα: Δημιουργήστε μόνοι σας το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου σας. Σαν τελική δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας μέσω της ιστοσελίδας http://www.dipe-serron.gr/co2schools/.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...