Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Μονής Λειμώνος

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Μονής Λειμώνος έχει ως στόχο την προβολή της γραπτής πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει αποθησαυριστεί στα ράφια και τις προθήκες της λειμωνιακής βιβλιοθήκης κατά τους πέντε αιώνες της λειτουργίας της, από το 1526 μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Μονής Λειμώνος Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών".
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη χωρίζεται, όπως και το φυσικό πρωτότυπό της, σε τρία τμήματα: την συλλογή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χειρογράφων, τη Βιβλιοθήκη των παλαιτύπων βιβλίων και το Αρχείο των ελληνικών και οθωμανικών εγγράφων.
Στον παρόντα δικτυότοπο παρουσιάζεται μέρος του λειμωνιακού γραπτού πλούτου, ενώ περιλαμβάνονται και περιληπτικές περιγραφές αυτού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 108 χειρόγραφα και ελάχιστα από τα έγγραφα και τα παλαίτυπα βιβλία της μονής. Το φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από συνοπτικές παρουσιάσεις των επιμέρους χειρογράφων, εγγράφων και βιβλίων. Μελλοντικός στόχος είναι η συνεχής ανανέωση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τόσο με τον εμπλουτισμό των περιγραφών, όσο και με την δημοσίευση και του υπολοίπου γραπτού θησαυρού της μονής, με απώτερο στόχο την προβολή του συνόλου του.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία περί του υλικού και της επιστημονικής του αξιοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολο Σπανό, επιστημονικό υπεύθυνο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...