Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Είδη βαπτισμάτων


Του πρ. Γεωργ. Κουγιουμτζόγλου
Πρώτο βάπτισμα είναι το Ιουδαϊκό.
Αυτό δεν καθάριζε αμαρτήματα, αλλά σωματικές ακαθαρσίες. Εάν κάποιος άγγιζε π.χ. οστά νεκρών ή πλησίαζε λεπρούς, λουζόταν και ενώ μέχρι το εσπέρας θεωρείτο ακάθαρτος, μετά γινόταν καθαρός (Λευϊτ. ιε', 5).

Δεύτερο βάπτισμα είναι τον Ιωάννου του Προδρόμου.
Ήταν ανώτερο από το ιουδαϊκό, αλλά κατώτερο από το δικό μας. Αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ των δύο βαπτισμάτων, για να οδηγήσει από το ιουδαϊκό στο χριστιανικό. Δεν παρείχε ούτε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος ούτε άφεση αμαρτιών, αλλά παρακινούσε τους ανθρώπους να κάνουν έργα άξια μετανοίας (Ματ. γ', 8). Προετοίμαζε τους ανθρώπους να δεχθούν το βάπτισμα του Χριστού.
Τρίτο βάπτισμα είναι του Αγίου Πνεύματος.
Μ' αυτό βαπτίστηκαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου «... βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι Άγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας» (Πράξεις α', 5). Δε χρειάστηκαν λοιπόν άλλο βάπτισμα καί γι' αυτό ό Αγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς ονομάζει κολυμβήθρα το υπερώο στο οποίο κατήλθε το Αγιο Πνεύμα, ενώ ό Αγ. Ιωάννης ό Χρυσόστομος αναφέρει ότι οι Απόστολοι βαπτίσθηκαν με το βάπτισμα του Άγιου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Τέταρτο είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Είναι αυτό πού μας υπέδειξε ο Κύριος. Τελείται με νερό πού καθαρίζει το σώμα και με το Άγιο Πνεύμα που λαμπρύνει την ψυχή και την ελευθερώνει από τις αμαρτίες. Είναι το ανώτερο βάπτισμα πού εφάρμοσαν οί Άγιοι Απόστολοι, συνέχισαν οι διάδοχοι τους και συνεχίζει να τελεί (και να βαπτίζει) ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όποιος δεν δευτερογεννηθεί από το άγιο βάπτισμα δε εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, κατά το λόγο του Χριστού στο Νικόδημο (Ίω. γ', 5).

Πέμπτο βάπτισμα είναι το Μαρτύριο.
Είναι το τιμιώτερο και καλύτερο από όλα τα βαπτίσματα, γιατί μετά από αυτό δε μολύνεται από την αμαρτία ούτε ό Μάρτυρας του Χριστού ούτε το Βάπτισμα.

Έκτο βάπτισμα είναι το βάπτισμα των δακρύων.
Πρόκειται για τα δάκρυα της μετανοίας πού χύνει κανείς θρηνώντας για τίς αμαρτίες του. Με τα δάκρυα καθαρίζει ό άνθρωπος το πρώτο βάπτισμα του, πού μόλυνε. Το μαρτύριο του αίματος έχει κόπο καί πόνο, αλλά σε περιορισμένο χρόνο, ενώ το «μαρτύριο» των δακρύων πρέπει να το έχει ό άνθρωπος σ' όλη του τη ζωή και γι' αυτό είναι το κοπιαστικότερο άπ' όλα τα βαπτίσματα.

Από το βιβλίο "Λατρευτικό Εγχειρίδιο"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...