Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Η πλατφόρμα Αίσωπος

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. 
Το ΙΕΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να υποβάλλουν ένα (1) ψηφιακό διδακτικό σενάριο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 
Τα υποβληθέντα ψηφιακά διδακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν από κατάλογο επιλεγέντων αξιολογητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των σεναρίων και ο τρόπος μοριοδότησης σε εκατονταβάθμια κλίμακα θα βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών – δημιουργών σεναρίων σε σχετικό πεδίο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης «ΑΙΣΩΠΟΣ». 
Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από δύο αξιολογητές θα αναδειχθούν τα βέλτιστα εξ’ αυτών τα οποία θα βραβευθούν. Βέλτιστα θα θεωρηθούν τα σενάρια τα οποία θα συγκεντρώσουν, κατ’ ελάχιστο, 66 μόρια, ως μέσο όρο από τους δύο αξιολογητές, σε κλίμακα βαθμολόγησης από το 0 έως το 100. Τα βέλτιστα σενάρια (66-100) καθώς και τα επαρκή (33-65) θα δημοσιοποιηθούν με το όνομα του εκπαιδευτικού και θα 3 βρίσκονται αναρτημένα στην ανωτέρω πλατφόρμα, στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Η αμοιβή για κάθε σενάριο το οποίο θα αναδειχθεί βέλτιστο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. Για τα επαρκή σενάρια θα χορηγηθεί βεβαίωση στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό – δημιουργό. Τα αποτελέσματα της πράξης θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2015. 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Στην Πλατφόρμα θα βρίσκεται αναρτημένο μεγάλο πλήθος δειγματικών σεναρίων, στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών – δημιουργών, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σενάριο.
1. Πληροφορική
2. Μαθηματικά
3. Ιστορία
4. Φυσική
5. Μελέτη Περιβάλλοντος
6. Προσχολική Παιδαγωγική
7. Γεωγραφία
8. Χημεία
9. Θρησκευτικά και Εκκλησιαστική εκπαίδευση
10. Φιλοσοφία
11. Αγγλικά
12. Βιολογία
13. Λατινικά
14. Γαλλικά
15. Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.)
16. Τεχνολογία
17. Κοινωνικές – Πολιτικές επιστήμες
18. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός
19. Μηχανολογία (Ε.Ε.)
20. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
21. Ευέλικτη Ζώνη
22. Βιωματικές Δράσεις
23. Project
24. Διαθεματική ομάδα
25. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
26. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων
27. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Σημείωση για τα ανωτέρω: 1) Ο όρος Ε.Ε. αφορά την Επαγγελματική εκπαίδευση. 2) Η πλατφόρμα θα δεχθεί έως 3.700 ψηφιακά διδακτικά σενάρια τα οποία θα είναι κατανεμημένα ανά γνωστικό αντικείμενο. Το μέγιστο πλήθος σεναρίων που θα υποβληθεί για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Το πλήθος υποβληθέντων σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο επίσης θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αιτούμενων σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο, η πλατφόρμα δεν θα επιτρέπει περαιτέρω υποβολές για το αντικείμενο αυτό. Η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση 3.700 σεναρίων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Σεπτεμβρίου στις 12:00. 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Πηγή: http://www.news.gr/ellada/ekpaidefsh/article/228503/anoigei-shmera-gia-toys-ekpaideftikoys-h-platforma.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...