Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

"Πίστη και Επιστήμη" μέσα από συνδιδασκαλίαΚατά τη διδασκαλία των μαθημάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων  αναδεικνύονται οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα τους καθώς οι μαθητές συσχετίζουν τις γνώσεις τους από άλλα γνωστικά αντικείμενα με τα όσα διδάσκονται στο μάθημα του Θρησκευτικών. Για το λόγο αυτό οργανώνονται συνδιδασκαλίες με άλλους εκπαιδευτικούς όπως με με το μαθηματικό του σχολείου μας κ. Ελ. Τιάκα και υπεύθυνο του Ομίλου Αστρονομίαςτου σχολείου στις ενότητες της Β΄ Λυκείου: Δημιουργία του κόσμου και Πίστη και Επιστήμη. Οι συνεργατικές αυτές δράσεις οργανώνονται επίσης με στόχο την ένταξη θεμάτων σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων (situated learning) η οποία διευκολύνει την κατανόησή τους από μαθητές, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους, δρομολογεί διαδικασίες ενεργού μάθησης. 
Η συνεργατική αυτή διδασκαλία μπορεί να πάρει βέβαια διάφορες μορφές πέραν της παραδοσιακής, όπου οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν το ίδιο χρονικό διάστημα όλους τους μαθητές αφού έχουν διαμοιράσει τις δραστηριότητες. Εφαρμόζονται έτσι διάφορες μορφές ανάλογα με τους προσδοκώμενους μαθησιακούς στόχους κάθε φορά. Ένδεικτικά: α) Συνδιδασκαλία (collaborative teaching) (www.learningdisabilities.about.com), όπου οι εκπαιδευτικοί παράλληλα παρουσιάζουν το αντικείμενο με τις διάφορες θεωρίες που υφίστανται β) Υποστηρικτική διδασκαλία (supportive team teaching), όπου ο ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη διδασκαλία και ο άλλος υποστηρικτικά συνδράμει τη διδασκαλία γ) Ελεγκτική διδασκαλία με τον ένα εκπαιδευτικό να κάνει την παρουσίαση της θεματικής και τον δεύτερο να ελέγχει (Monitoring Teacher) τη διαδικασία περιφερόμενος από ομάδα σε ομάδα (Education Services, 2013). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...