Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Ancient map of Jerusalem

Μία πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση της Ιερουσαλήμ "The style of an ancient map of Jerusalem"  με στόχο να αναδειχθεί και να επιτευχθεί η επικοινωνία και η ειρήνη ανάμεσα στο Χριστιανισμό το Islam, και τον Ιουδαϊσμό.
Naive drawing in the style of of an ancient map of Jerusalem

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...